Regulamin Sklepu Internetowego Krzemowy.pl
1. Postanowienia ogólne
1.1. Sklep internetowy Krzemowo.pl prowadzony jest przez firmę Dabin Daniel Binkiewicz, Gierałtów 184,
59-730 Nowogrodziec, NIP 6131438148.
1.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez sklep internetowy
Krzemowy.pl oraz prawa i obowiązki klientów.
1.3. Zamieszczając zamówienie na stronie internetowej sklepu Krzemowo.pl, klient oświadcza, że zapoznał
się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

2. Zamówienia
2.1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej sklepu Krzemowo.pl.
2.2. Zamówienie może być złożone po zarejestrowaniu się na stronie internetowej sklepu lub bez
rejestracji.
2.3. W celu złożenia zamówienia, klient powinien wypełnić formularz zamówienia podając swoje dane
osobowe oraz dane dotyczące zamawianych produktów.
2.4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy klientem a
sklepem Krzemowo.pl.

3. Płatności
3.1. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
3.2. Sklep Krzemowo.pl umożliwia dokonanie płatności za zamówione produkty poprzez przelew bankowy,
kartę płatniczą lub system płatności elektronicznych.
3.3. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym, zamówienie zostanie zrealizowane po
zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sklepu.

4. Dostawa
4.1. Produkty zamówione przez klientów zostaną dostarczone na adres podany w formularzu zamówienia.
4.2. Sklep Krzemowo.pl dokłada wszelkich starań, aby produkty były dostarczane w możliwie najkrótszym
czasie.
4.3. Koszt dostawy jest zależny od wybranej metody dostawy oraz wagi i gabarytów zamówionych
produktów.

5. Reklamacje i zwroty
5.1. Klienci sklepu Krzemowo.pl mają prawo do reklamacji produktów zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
5.2. W przypadku stwierdzenia wady produktu, klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem
w celu uzgodnienia dalszych działań.
5.3. Klienci mają prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania
towaru. Koszty zwrotu ponosi klient.

6. Ochrona danych osobowych
6.1. Sklep Krzemowo.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych.
6.2. Dane osobowe klientów są zbierane wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz w celach
marketingowych związanych z działalnością sklepu.
6.3. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
6.4. Sklep Krzemowy.pl zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych klientów innym
podmiotom bez wyraźnej zgody klienta.

7. Postanowienia końcowe
7.1. Regulamin sklepu internetowego Krzemowy.pl może ulec zmianie w każdym czasie.
7.2. Wszelkie spory wynikłe z umowy sprzedaży między klientem a sklepem Krzemowy.pl będą
rozpatrywane przez właściwe sądy polskie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7.3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 06.05.2023 r.